ข่าวสาร

เทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะอ่อ See all >>

แนวโน้มและอนาคตของอุตสาหกรรมถุงพลาสติก

ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทย แบ่งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในและต่างประเทศ ดังนี้ See all >>

โฟม คือ ??

โฟม   See all >>

เกรซ ภาชีวะ

See all >>

เชือกฟางที่เราเห็นทำมาจาก อะไรน่ะ?

See all >>

รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท มู่ พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน (สาขาช่างกล) เพื่อให้ประสบการณ์ ในงานทำงานจริง แก่น้อง ๆ See all >>

คุณสมบัติของพลาสติกประเภท pp ?

        See all >>

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)

พลาสติก (Plas See all >>

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 3 มาดูงาน

เนื่องในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีอาจารย์ และบุคลากรจำนวน 30 ท่าน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาเทคโนโลยี See all >>

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลาสติก

See all >>

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2557  ได้มีคณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทา See all >>

ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรและลูกค้าผู้ใจดีทุกท่าน

เนื่องในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทไ้ด้จัดงาน ครบรอบ 20 ปี บริษัท มู่ พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกั See all >>